Algemene voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van e-tickets

Uw Ticket is voorzien van een "at random" uitgegeven uniek serienummer. Bij vertrek wordt uw Ticket gecontroleerd. De Tickets zijn verder voorzien van een geldigheidsdatum en maar eenmaal geldig. Na deze datum vervalt het recht op toegang, tenzij anders overeengekomen. Elk misbruik zal door Tourtje Tilburg worden vervolgd.

Zorg goed voor uw Tickets, beschadigde Tickets kunnen aan de toegang geweigerd worden.

De Koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de betaling via Internet. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.

Tourtje Tilburg heeft het aantal te bestellen Tickets via Internet met gebruik van IDEAL beperkt. Wilt u meer Tickets dan toegestaan neemt u dan contact met ons op. 

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Tourtje Tilburg op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Een "openbaar" Tourtje Tilburg zal slechts plaatsvinden bij een minimaal aantal verkochte kaartjes per datum. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om bij onvoldoende verkoop voor een nieuwe datum te kiezen, reeds bestelde kaarten blijven geldig voor een Tourtje Tilburg op een andere datum.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Neem uw waardevolle bezittingen daarom altijd mee bij tussenstops van de bus en let er bij het beƫindigen van de tour op dat u uw eigendommen meeneemt.

Door het tot stand komen van een ticketaankoop bij Tourtje Tilburg accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden.

In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist Tourtje Tilburg.

Klik hier voor de complete set Algemene Voorwaarden

Skyline

Het laatste nieuws ontvangen?